Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Cilvēks. Darbs. Tilts. Satikšanās!

Ievietots 31.10.2018
 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 (turpmāk – projekts) 2018. gada 30. oktobrī Jelgavā Kompetenču attīstības centrā  aicina  Zemgales reģiona  darba devējus, pašvaldības, sociālo dienestu, nodarbinātības un izglītības ekspertus, lai aktualizētu jautājumu par nodarbinātības un apmācību iespējām personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem.

Pasākuma mērķis ir  uzrunāt  Zemgales reģiona darba devējus, sniegt informāciju  un iepazīstināt arī SIVA projekta ietvaros  apmācīto dalībnieku prasmēm, lai mazinātu barjeras un veidotu tiltu personu ar invaliditāti integrācijai sabiedrībā un darba tirgū.

Pasākumā aicināti pārstāvji no Jelgavas, Bauskas, Iecavas, Dobeles, Olaines novada domes, Zemgales plānošanas reģiona, darba devēju organizācijām, Nodarbinātības valsts aģentūras, Labklājības ministrijas, pašvaldību sociālajiem dienestiem, kā arī darba devēji no Zemgales reģiona.

Tiksimies Jelgavā Kompetenču attīstības centrā  30.oktobrī plkst.10.00-15.00!

Pieteikumus dalībai gaidīsim līdz 26. oktobrim elektroniski ilze.locmele@siva.gov.lv, tālrunis saziņai 27064068.

Pasākuma programma pieejama šeit