Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Jelgavā: Semināru cikls bērnu ar īpašām vajadzībām vecākiem

Ievietots 01.01.1970
 

Biedrība „Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs ORANŽAIS STARS” ar Rietumu Bankas Labdarības fonda atbalstu uzsāk apmācību seminārus ģimenēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām, pedagogiem, palīdzošo profesiju pārstāvjiem, kā arī ikvienam interesentam, kas vēlas padziļināt savas zināšanas un kompetenci par cilvēka ķermeni un psihi.

Semināru mērķis ir iepazīstināt auditoriju ar metodēm, kas ļauj izprast, pieņemt un palīdzēt sev, savam bērnam un ģimenei atveseļoties fiziski un garīgi. Tās ir metodes, kas ietver gan psiholoģiju, gan tautas līdzekļu pielietojumu, ezoteriku, krāsu un skaņu mijiedarbību ar ķermeni, ķermeņa un veselības psiholoģiju, astroloģiju u.c.

Apmācības ietver 6 seminārus, kuru tēmas viena otru papildina, tomēr viens seminārs nav kā turpinājums citam. Līdz ar to interesenti var apmeklēt tos seminārus, kuru tēmas ir saistošas. Semināri notiks sestdienās septembrī un oktobrī. Dalības maksa ir 2-3 lati (tā ir samaksa par tēju, kafiju, izdales materiāliem un radošajiem materiāliem praktiskajām nodarbībām). Apmācības tiks uzsāktas ar nelielu ieskatu par stresu, stresa veidiem, sava stresa izpausmju un pašpalīdzības spēju izvērtēšanu, efektīvu laika plānošanu, izdegšanas sindromu, aizsardzības mehānismiem, ka arī relaksācijas metodikas apgūšanu.

Mag.psih., eksistenciālā psihoterapeite D.Zelča: „Vecākiem, kas audzina bērnu ar īpašām vajadzībām, nepieciešama ne tikai materiālā palīdzība, laba medicīniskā apkalpošana, bet būtiski ir arī psiholoģiskie jautājumi. Svarīgi ir izprast sevi, savu stresu, veicināt emocionālo līdzsvaru un darbaspējas, plānot pašpalīdzības iespējas ikdienā. Kā arī būtiski atpazīt „Kas ar mani notiek?” un „Ko es ar to varu darīt? Ko un kā es varu mainīt?"

Vienā no semināriem interesentiem būs iespēja iepazīties arī ar veselības aprūpes jomu, kurā daudzveidīgo veselības un sociālo problēmu risināšanai un pārvarēšanai izmanto vizuālās mākslas līdzekļus, tehnikas un paņēmienus. Tā ir Mākslas terapija, ko aizvien plašāk pielieto Latvijā.

Inga Baļe: “Es kā bērna ar īpašām vajadzībām mamma papildus tradicionālajai medicīnai jau trīs gadus meklēju metodes, kā palīdzēt savam bērnam atveseļoties un attīstīties garīgi un fiziski. Tāpat esmu ievērojusi, ka reizēm vecākiem ir nepieciešama psiholoģiska palīdzība, bet vecāki to noliedz paši sev. Semināru tēmas es izvēlējos, pamatojoties uz savu un citu vecāku pozitīvo pieredzi iepriekš minēto metožu pielietošanā.”

Semināru tēmas septembrī un oktobrī

Datums Aktivitāte Vada
11.09.2010 Seminārs „Psiholoģiskie aspekti, audzinot bērnu ar īpašām vajadzībām” Dace Zelča, Mag.psih., eksistenciālā psihoterapeite
18.09.2010 Seminārs “Netradicionālās un integratīvās veselības psiholoģijas metodes, to pielietojums darbam ar bērnu un sevi mājas apstākļos” Astr.mag.Guna Rubene
25.09.2010 Seminārs „Ķermeņa terapija, tās izmantošana darbam mājās” psihologs un ķermeņa terapijas meistare Rozu Lupašku
02.10.2010 Seminārs „Mākslas terapija, tās izmantošana darbam mājās” psihologs un ķermeņa terapijas meistare Rozu Lupašku
16.10.2010 Seminārs „Krāsu terapija – uztvere, ietekme uz cilvēka veselību, palīglīdzeklis diagnosticēšanā” Lielbritānijas Aura – Somas krāsu psiholoģijas konsultante Līga Damberga
23.10.2010 seminārs „mūzikas uztvere un ietekme uz cilvēka veselību” Mūzikas terapeite Solvita Grasmane

Informācija par semināriem pieejama biedrības mājas lapā www.palidziberniem.lv vai pa tālruni 22080338 (Inga Baļe).

Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs ORANŽAIS STARS” ir nevalstistiska organizācija, kuras mērķi ir:

  • veicināt iekļaujošas sabiedrības veidošanos Jelgavā un Jelgavas rajonā
  • sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi un bērni ar īpašām vajadzībām,
  • veicināt dažādu pakalpojumu attīstību ģimenēm un pašiem bērniem, kuriem ir nepieciešama īpaša aprūpe, palīdzība vai pakalpojumi,
  • veicināt dažādu iestāžu un organizāciju sadarbību,
  • veicināt plašākas sabiedrības izpratni par iecietību, veidot Jelgavas sabiedrības pozitīvu attieksmi pret visiem bērniem,
  • veidot ģimeņu atbalsta kustību, kurā tiek iesaistīta plaša sabiedrība.


Sīkāka informācija: Inga Baļe (tālr. 22080338, epasts: oranzais.stars@inbox.lv, www.palidziberniem.lv)

Informatīvais plakāts
Semināri septembrī