Aptauja
 
Vai Tu vēlētos apmeklēt Zemgales NVO Centra piedāvātos valodu kursus?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 

Biedrība „ideA

Biedrība  dibināta  27. februārī 2007. gadā.
R.Nr. 40008113305
Biedrībā  darbojas 7  biedri.
Valdes priekšsēdētāja:  Kristīne Kode
Adrese: „Atspulgi”, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3036.
Epasts: idea_platone@inbox.lv
Tālruni: 26953177

 

Biedrība savu darbību uzsāka 2007.gadā kā jauniešu biedrība, kopš 2010.gada ir veikti grozījumi statūtos un šobrīd jaunieši ir viena no darbības mērķauditorijām.

Biedrības mērķi:

  • rosināt lauku reģionu pilsonisko sabiedrību iesaistīties lēmumu pieņemšanā un veicināt līdzdalību pašvaldības, valsts dzīvē, tādējādi atbalstot lauku reģionu pilsoniskās sabiedrības attīstību;
  • veicināt mūžizglītības attīstību lauku reģionos;
  • atbalstīt un īstenot neformālās izglītības projektus;
  • motivētas, pašapzinīgas, radošas un demokrātiskas jaunās paaudzes veidošana;
  • informācijas un pieredzes apmaiņas nodrošināšana lauku reģiona pilsoniskai sabiedrībai.

 

Realizēti projekti sekojošās programmās (2007-2012):

  • Nīderlandes fonds KNHM