Aptauja
 
Vai piedalīsies Sociālās uzņēmējdarbības konferencē UZ-ŅĒMĪGO notikums?
 
Ziņas pa e-pastu
 
 
 
 
Izsludināts projektu konkurss Zemgales NVO Projektu Programmā 03.06.2016.

Zemgales NVO Centrs sadarbībā ar LR Kultūras ministriju izsludina Zemgales NVO Projektu Programmu, kuras mērķis ir veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu. Kopā 2016. gada konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti 3 jomu atbalstam: (Lasīt visu)

 
 
Individuālās konsultācijas LV-LT-BY pārrobežu sadarbības programmas ietvaros 19.07.2016.

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros (informācija par programmu -  http://www.enpi-cbc.eu/) Apvienotais tehniskais sekretariāts (ATS) aicina potenciālos projektu pieteikumu iesniedzējus uz individuālajām konsultācijām, kas notiks ceturtdien, 18.augustā Jēkabpilī (Jēkabpils (Lasīt visu)

 
 
Latvijas Jaunatnes Padomes Vasaras akadēmija 19.07.2016.

Latvijas Jaunatnes Padome (LJP) ir jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem, apvienība, kas pārstāv jauniešu intereses nacionālā un Eiropas līmenī. LJP šobrīd apvieno 33 organizācijas Latvijā un sadarbojas ar daudzām pašvaldībām, NVO un valsts instiūcijām jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un darba ar jaunatni attīstības veicināšanai. (Lasīt visu)

 
 
Atbalsta pasākums ''Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā'' 12.07.2016.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad aicina biedrības un nodibinājumus iesaistīt jauniešus darbā sabiedrības labā, piedaloties pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā", kas kopš 2014.gada sākuma tiek īstenots Eiropas Savienības projekta ''Jauniešu garantija'' ietvaros. Veidot darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem aicināta jebkura (Lasīt visu)

 
 
Biedrība ''Latvijas Jauno zemnieku klubs'' meklē savu Izpilddirektoru... 12.07.2016.

To, kurš tiks gala ar e-pastu kalniem un telefonu zvaniem, spēs uzturēt pozitīvu un atvērtu kontaktu ar biedrības biedriem, sadarbības organizācijām, pārvaldes institūcijām un partneriem. Ir aktīvs, atbildīgs, idejām bagāts un iesākto vienmēr spēs novest līdz galam. Nebaidās no dažādu projektu īstenošanas un pasākumu organizāšanas. Galu galā ir ieinteresēts lauksaimniecības nozarē (Lasīt visu)

 
 
Noslēdzās projekts ''Romu bērni skolā'' 06.07.2016.

Jūnijā noslēdzās Izglītības iniciatīvu centra īstenotais projekts ''Romu bērni skolā'', kura ietvaros Jelgavas 4. sākumskolas Romu resursu centrā tika īstenota ik dienas pēcstundu nodarbību programma romu mediatores Danas Didžus vadībā. Projekta rezultāti apliecina, ka projekta piedāvātais modelis - romu mediatora darbs izglītības iestādē - pozitīvi ietekmē gan bērnu sasniegumus, (Lasīt visu)